Zomerschool 2014

EBS Zomerschool: Gelijkheid en de Westerse Traditie

In maart sprak president Barack Obama met Paus Franciscus. Tegen de media zei hij daarover dat de morele autoriteit van de Pontifex extra gewicht gaf aan de strijd tegen ongelijkheid in de wereld. “Gelijkheid” lijkt sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008 terug van weggeweest als één van de belangrijkste politieke en sociale vraagstukken van het Westen: niet alleen als de fundamentele waarde die de democratie definieert en onze mensenrechten schraagt, maar ook als het doel en wezen van de rechtvaardigheid en de belangrijkste raison d’être van de staat. Het streven naar gelijkheid en vrijheid ligt ten grondslag aan de moderniteit, tegenover de hierarchische structuren van de klassieke en christelijke oudheid. Maar deze twee idealen staan op gespannen voet met elkaar. Bij conflicten lijkt “gelijkheid” het langzaam te winnen (zoals Plato en Tocqueville voorspelden). Maar is dit terecht? Moeten we de vrijheid verdedigen tegen de claims van gelijkheid, of andersom? Welk soort gelijkheid moeten we nastreven? Moet het een doel zijn van onze politiek om armoede te verlichten, of moeten we gelijke kansen bewerkstelligen—of zelfs gelijke uitkomsten? Zijn er vormen van ongelijkheid die we moeten accepteren? Wat zijn de praktische consequenties van de strijd tegen ongelijkheid – en wat is de motivatie erachter?

Tijdens deze zomerschool zullen we de betekenis en de filosofische grondslagen van gelijkheid onderzoeken, en hoe ons begrip ervan zich de afgelopen 25 eeuwen heeft ontwikkeld. We bestuderen daartoe een aantal klassieke en moderne teksten van denkers als Aristoteles, Plato, Augustinus, Thomas van Aquino, Tocqueville, Marx en Rawls. Daarnaast bespreken we de praktische consequenties van het gelijkheidsstreven in de huidige tijd. Het programma bevat lezingen, seminars, een bespreking van Di Lampedusa’s belangrijke roman De Tijgerkat, films, een trip naar Warschau, en uiteraard een wijnproeverij.

Het aantal deelnemers is beperkt tot 22 studenten, promovendi en young professionals uit verschillende delen van Europa. De voertaal is Engels. De zomerschool vindt plaats van zondag 13 juli tot donderdag 17 juli in het schitterende Jablonna paleis in de buurt van Warschau. Deelname is gratis. Aanmelden kan door een cv en korte motivatie te sturen naar info@burkestichting.nl

Comments are closed.